Jump to content

Welcome to Forum NNS

Do something resonable

Nuxman

Regulamin Forum i Portalu NNS

Recommended Posts

Nuxman

Aktualna treść regulaminu

stan na dzień 07.05.2018

 

Punkt 26 otrzymał brzmienie:

 

26. W żadnym wypadku nie ma możliwości usunięcia użytkownika oraz wszystkich jego postów. Na życzenie użytkownika konto może zostać nieodwołanie zdezaktywowane poprzez przeniesienie go do grupy R.I.P, usunięcie adresu email z bazy  oraz zmianę nazwy wyświetlanej na [fantomXX]. Dane osobowe w profilu użytkownik, przed wnioskiem o usuniecie konta, usuwa w swoim zakresie. Wniosek o usunięcie konta składa się wyłącznie w dziale "Z życia forum > Wnioski o usunięcie konta". Ponowna rejestracja po dezaktywacji konta może nastąpić najwcześniej po upływie 30 dni.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nuxman

REGULAMIN FORUM NNS

 

Wypowiedzi

 

1. Forum służy wymianie poglądów na dowolne tematy, oraz do wymiany informacji i doświadczeń na tematy dotyczące naturyzmu, rozumianego szeroko jako ruch rodzinny, dostępny dla każdego niezależnie od wieku, płci i przekonań.
2. Każdy zarejestrowany uczestnik ma prawo zadać pytanie, udzielić odpowiedzi i wziąć udział w dyskusji zgodnie z zasadami Regulaminu. Używanie jakichkolwiek skryptów automatyzujących wpisy na forum jest zabronione. Nowo zarejestrowani użytkownicy proszeni są o krótkie przedstawienie się poprzez utworzenie swojego tematu w dziale "Przywitania" i napisanie w nim kilku zdań o sobie. Wątek przywitaniowy jest automatycznie zamykany po siedmiu dniach. 
3. Redakcja NNS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści dostępne na forum, pełną odpowiedzialność za nie ponoszą publikujący je użytkownicy. Zamieszczane na forum treści nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Cytując tekst z innej strony internetowej, użytkownik obowiązany jest podać źródło cytowania. Post zawierający sam link, bez przynajmniej opisu co się pod nim znajduje, będzie usuwany.
4. Treść wypowiedzi stanowi własność intelektualną autora wypowiedzi i nie może być w żadnej formie powielana bez pisemnej zgody autora wpisu, każda natomiast wypowiedź na forum może zostać wykorzystana w portalu NNS. Każda wypowiedź opublikowana na forum NNS łącznie z wszelkimi załącznikami do niej, staje się automatycznie własnością portalu NNS.
5. Przed założeniem nowego tematu należy użyć opcji "Szukaj", tematy zdublowane będą kasowane, lub łączone ze sobą.
6. Wypowiedzi niezgodne z tematyką danego subforum lub tematu, będą przenoszone do właściwych działów, zamykane, lub całkowicie usuwane. Ich autorzy mogą zostać pozbawieni prawa do wypowiadania się na forum przez okres 48 godzin, a w przypadkach ponownego naruszenia punktu 6 na okres 96 godzin lub więcej.
7. Tytuł zakładanego tematu musi świadczyć o jego zawartości.
8. Na Forum NNS zabroniona jest nieautoryzowana reklama jakichkolwiek usług, towarów, portali bądź jakiejkolwiek działalności, bez względu na sposób przeprowadzenia tej reklamy, za wyjątkiem sytuacji wymienionych w punkcie 8a regulaminu. Decyzja o zakwalifikowaniu danej treści jako komercyjnej reklamy, podjęta przez administrację forum, jest ostateczna.
8a. Dozwolone jest publikowanie komercyjnych informacji o imprezach saunowych i naturystycznych, w działach - odpowiednio: "Oferty imprez saunowych" oraz "Oferty imprez naturystycznych". Zasady publikowania takich ofert są podawane w tych działach, natomiast jakiekolwiek oferty opublikowane w pozostałej części, bądź niezgodne z zasadami wyżej wymienionych działów, będą usuwane.
8b. W obrębie Klubów, należących do komercyjnych kont, występuje dowolność publikowania treści reklamowych, promocyjnych, graficznych folderów i ulotek oraz wpisów w Kalendarzu Forum NNS. Właściciel Klubu ma w nim uprawnienia moderatora i na nim spoczywa dbałość o treści, jakie mogą się znaleźć w Klubie.
9. Nie wolno zamieszczać ogłoszeń towarzyskich, ani publikować żadnych danych personalnych, a zwłaszcza prywatnych numerów telefonów i adresów e-mail. Dział "Spotkajmy się" jest jedynym miejscem, gdzie użytkownicy mogą umawiać się ze sobą na spotkania, oraz informować się nawzajem gdzie i kiedy będą.

 

Netykieta

 

10. Na forum obowiązuje przestrzeganie zasad Netykiety oraz obowiązującego w Polsce prawa. Na forum zabronione jest: Bezpośrednie lub pośrednie popieranie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wygląd, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną; bezpośrednie lub pośrednie popieranie dyktatorskich, antyobywatelskich, faszystowskich działań, rządów i organizacji; bezpośrednie lub pośrednie popieranie sekt oraz organizacji przestępczych.
11 Trzymaj się tematu dyskusji. Pamiętaj, aby temat związany był z treścią twojej wiadomości. Nowe tematy zakładaj w odpowiednich subforach.
12. Nie pisz wyłącznie DUŻYMI LITERAMI, nie formatuj niepotrzebnie czcionki. Pamiętaj że czerwony kolor jest zarezerwowany do wpisów moderatorów oraz administratorów.
13. Stosuj prawidłowe cytowanie, nie cytuj całego posta, ale jedynie tę część do której się odnosisz w swojej wypowiedzi.
14. Wszelkie prywatne spory załatwiaj wyłącznie za pośrednictwem maila lub PW, nie na forum. Ujawnianie na forum bez wyraźnej zgody drugiej strony treści prywatnych wiadomości, skutkować będzie natychmiastowym zawieszeniem konta na okres 14 dni i ostrzeżeniem.
15. Wystrzegaj się literówek i błędów ortograficznych. Są one pokazem nie tylko braku umiejętności pisania na klawiaturze, ale również niechlujstwa i braku szacunku dla użytkowników. Pamiętaj że masz 15 minut od napisania posta aby go sprawdzić i ewentualnie poprawić.
16. Dyskutując na forum musisz przestrzegać dobrych obyczajów i kultury. Jakiekolwiek ingerujące w prywatność, obraźliwe, deprecjonujące, wulgarne, nieprawdziwe lub oszczercze wypowiedzi skierowane pod adresem innych uczestników forum będą usuwane, a ich autor może być moderowany, albo zbanowany na forum. Posty odbiegające od tematu dyskusji będę usuwane. Na forum zabronione jest używanie wulgaryzmów.
16a. Użytkownik forum w każdej chwili może w dziale "Skargi i zażalenia" złożyć skargę na działania administracyjne w stosunku do jego osoby. Jakiejkolwiek publiczne dyskusje dotyczące tych działań są niedozwolone.

 

Galeria

 

16b. Publikując zdjęcia w Galerii Forum NNS, pamiętaj aby robić to w odpowiednich działach. Zarządzający forum NNS, będą usuwać fotografie pornograficzne, erotyczne, robione z ukrycia i inne, które naruszają obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub normy obyczajowe, oraz takie które w ocenie Redakcji, nie przyczyniają się do pozytywnego postrzegania zjawiska naturyzmu. Autor takich zdjęć będzie ponosił konsekwencje ujęte w regulaminie, a w ostateczności będzie usuwany z Forum.

 

Rejestracja i profil

 

17. Użytkownik podczas rejestracji definiuje swoją nazwę/nick pod którą będzie rozpoznawalny na forum. Nick nie może składać się z abstrakcyjnego ciągu znaków, ponadto użytkownik nie może używać identycznego lub bardzo podobnego avatara/nicka jak administrator lub moderatorzy, nie może też zawierać danych osobowych użytkownika. Nie wolno używać dwóch lub więcej kont przez jedną osobę.
18. Nie wolno używać w sygnaturach aktywnej treści, to jest linków, przekierowań, animacji flash, filmów youtube..itp.
19. Zabrania się wstawiania do awatarów oraz profili użytkownika treści niezgodnych z dobrymi obyczajami i polskim prawem, treści obscenicznych oraz takich, które można zakwalifikować jako erotyczne.
20. Rejestracja na forum jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
21. Rejestracja nowych użytkowników wymaga potwierdzenia przez e-mail, konta niepotwierdzone w ciągu 2 dni są automatycznie usuwane przez system. Rejestracje z tymczasowych adresów e-mail są niedozwolone, a zmiana adresu e-mail powoduje konieczność ponownej aktywacji konta. Użytkownik sam zarządza swoim danymi osobowymi poprzez ich edycję w profilu.

 

Moderacja

 

22. Administrator ma prawo usunąć dowolną wypowiedź z Forum bez uprzedzenia oraz podania przyczyny. Administrator ma prawo zawiesić, zbanować lub usunąć dowolną osobę łamiącą regulamin lub działającą na szkodę Portalu i Forum, bez uprzedzenia oraz bez podania przyczyny.
23. Zabrania się spamowania poprzez forum, co rozumie się jako: wysyłanie PW z treściami niechcianymi przez odbiorcę oraz jako pisanie wielokrotne postów tej samej treści.
24. Karą za złamanie regulaminu jest usunięcie wypowiedzi naruszającej regulamin oraz/lub ostrzeżenie użytkownika naruszającego regulamin, zgodnie z przyjętym systemem ostrzeżeń.
25. Karą za wielokrotne złamanie regulaminu jest moderowanie wypowiedzi użytkownika, zawieszenie użytkownika lub pozbawienie możliwości korzystania z forum (ban całkowity), wynikające z przyjętego systemu ostrzeżeń.

 

Postanowienia końcowe

 

26. W żadnym wypadku nie ma możliwości usunięcia konta użytkownika oraz wszystkich jego postów. Na życzenie użytkownika konto może zostać nieodwołanie zdezaktywowane poprzez przeniesienie go do grupy R.I.P, usunięcie adresu email z bazy  oraz zmianę nazwy wyświetlanej na [fantomXX]. Dane osobowe w profilu, użytkownik usuwa w swoim zakresie, przed wnioskiem o dezaktywację konta. Wniosek o dezaktywację konta składa się wyłącznie w dziale "Z życia forum > Wnioski o usunięcie konta". Ponowna rejestracja po dezaktywacji konta może nastąpić najwcześniej po upływie 30 dni.
27. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie w dniu ich publikacji.

 

===============================================================
 

Regulamin Portalu NNS

 

1. Komentarze niezalogowanych użytkowników portalu przed ich publikacją, są przesyłane do administratora w celu zatwierdzenia.
2. Komentarze niezgodne z polskim prawem, zawierające spam bądź wulgaryzmy będą usuwane. Zabronione jest publikowanie danych osobowych, danych kontaktowych oraz ogłoszeń komercyjnych.
3. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal NNS nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii, ani nie utożsamia się z nimi.
4. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie w dniu ich publikacji.

Share this post


Link to post
Share on other sites

×

Important Information

You must agree with our Terms of Use.