Konkurs fotograficzny 2016 - Wyniki

WYNIKI KONKURSU

Nagrodę główną tegorocznej edycji konkursu otrzymuje praca autora występującego pod nickiem Stan, zatytułowana "Zachód słońca". Praca ta otrzymała również nagrodę publiczności.

Gratulujemy zwycięzcy!

Prace konkursowe pokazane są w kolejności uzyskanych wyników głosowania.


konkurs
Stan -Zachód słońca
Doskonałe 38.26 % (44)
Bardzo dobre 32.17 % (37)
Dobre 14.78 % (17)
Przeciętne 11.30 % (13)
Słabe 3.48 % (4)

Oddane głosy: 115
 


Głosy: 115
Średnia (0..8): 5.809
Suma punktów konkursowych: 668
Wynik konkursowy : 33.4

konkurs
Doris - Kocham Lato
Doskonałe 19.59 % (19)
Bardzo dobre 34.02 % (33)
Dobre 40.21 % (39)
Przeciętne 4.12 % (4)
Słabe 2.06 % (2)

Oddane głosy: 97
 


Głosy: 97
Średnia (0..8): 5.299
Suma punktów konkursowych: 514
Wynik konkursowy : 25.7
konkurs
Beauty - Skała...
Doskonałe 15.22 % (14)
Bardzo dobre 18.48 % (17)
Dobre 35.87 % (33)
Przeciętne 18.48 % (17)
Słabe 11.96 % (11)

Oddane głosy: 92
 


Głosy: 92
Średnia (0..8): 4.13
Suma punktów konkursowych: 380
Wynik konkursowy : 19

konkurs
Grzesiek - Plaża w Grzybowie
Doskonałe 8.14 % (7)
Bardzo dobre 33.72 % (29)
Dobre 19.77 % (17)
Przeciętne 17.44 % (15)
Słabe 20.93 % (18)

Oddane głosy: 86
 


Głosy: 86
Średnia (0..8): 3.814
Suma punktów konkursowych: 328
Wynik konkursowy : 16.4

konkurs
wilkolak71 - uniescie 2016
Doskonałe 5.00 % (4)
Bardzo dobre 17.50 % (14)
Dobre 22.50 % (18)
Przeciętne 26.25 % (21)
Słabe 28.75 % (23)

Oddane głosy: 80
 


Głosy: 80
Średnia (0..8): 2.875
Suma punktów konkursowych: 230
Wynik konkursowy : 11.5

konkurs
Tomek - poczatek sezonu
Doskonałe 4.82 % (4)
Bardzo dobre 8.43 % (7)
Dobre 24.10 % (20)
Przeciętne 25.30 % (21)
Słabe 37.35 % (31)

Oddane głosy: 83
 


Głosy: 83
Średnia (0..8): 2.361
Suma punktów konkursowych: 196
Wynik konkursowy : 9.8

Jak obliczono głosy?
Do obliczenia wyniku głosowania została przyjęta następująca punktacja:

Doskonałe - 8 pkt
Bardzo dobre - 6 pkt
Dobre - 4 pkt
Przeciętne - 2 pkt
Słabe - 0 pkt

Ilość punktów które otrzymała każda praca jest sumą iloczynów oddanych głosów i odpowiadającej im punktacji. Ostateczny wynik konkursowy jest sumą punktów podzieloną przez sumę wartości punktów (20) - średnia ważona.

Regulamin konkursu "Naturyzm":

1. Przysyłanie prac konkursowych jest jednocześnie oświadczeniem biorącego udział w konkursie uczestnika że posiada pełne prawa autorskie do nadesłanych fotografii, posiada zgodę modela/modeli na publikację ich wizerunku i na nim spoczywa odpowiedzialność wynikająca z ustawy o prawie autorskim. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu żadna z nadesłanych prac nie może znajdować się Galerii NNS
2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać wyłącznie jedną pracę, zawierającą maksymalnie 3 fotografie o rozmiarach nie mniejszych niż 1024 x 768 pixeli. Dopuszczalny format to jpg. Wielkość każdego pliku nie powinna być większa niż 12 MB.
3. Każdy uczestnik wraz z nadesłanymi pracami obiera sobie godło pod którym będzie występował jako autor, oraz określa tytuł pracy - wspólny dla wszystkich nadesłanych fotografii. Jeśli biorący udział w konkursie ma konto w Galerii NNS lub na Forum NNS, przyjęte godło musi znacząco różnić się od nicku na Forum/Galerii. Prace bez podanego godła autora zostaną odrzucone.
4. Nadesłanie prac oznacza zgodę na ich wykorzystanie i publikację w serwisie NNS. Godło autora zostanie wstawione do prac przez zespół NNS. 
5. Tematyka prac musi dotyczyć naturyzmu. Zdjęcia nie spełniające tego warunku lub skopiowane z sieci zostaną odrzucone, również prace o charakterze erotycznym oraz robione z ukrycia nie będą akceptowane. W przypadku podejrzenia że nadesłane prace są skopiowane z sieci, organizator konkursu ma prawo zażądać dodatkowej weryfikacji fotograficznej w celu potwierdzenia ich oryginalności. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanych prac podjęta przez zespół NNS jest ostateczna.
6. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30 wrzesień 2016
7. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną pokazane w serwisie NNS w ciągu 5 dni od daty zakończenia przyjmowania prac. W dniu publikacji zostanie uruchomiony system, pozwalający na oddawanie przez odwiedzających głosów na prace konkursowe. System weryfikuje oddawane głosy, a w przypadku stwierdzenia prób oszustwa, praca zostanie zdyskwalifikowana.
8. Praca która uzyska najwięcej punktów konkursowych otrzyma tytuł Nagrody Publiczności. I miejsce, czyli Nagrodę Główną otrzyma praca wybrana decyzją jury. Jury ma możliwość przyznania dodatkowo wyróżnienia dla jednej pracy. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody Głównej lub wyróżnienia w przypadku gdy poziom nadesłanych prac będzie zbyt niski.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 października. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości kilka dni po rozstrzygnięciu.
10. Nagrodą w konkursie za zajęcie pierwszego miejsca jest czapeczka z logo NNS.