Konkurs fotograficzny 2017

Rozpoczynamy tegoroczną edycję konkursu fotograficznego pod tytułem: "Wakacje naturystów"

Za zajęcie pierwszego miejsca, oprócz satysfakcji zwycięzcy, nagrodą jest czapeczka z emblematem NNS oraz miesięczny dostęp do klubu NNS. Dodatkowo, w drodze głosowania zostanie wyłoniona praca, która otrzyma tytuł Nagrody Publiczności. Nagrodą jest miesięczny dostęp do klubu NNS.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 30 września 2017

Przed wysyłką zdjęć prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem. W tym dziale będziemy potwierdzać otrzymanie prac konkursowych oraz ich przyjęcie do konkursu.Autor
Tytuł
Status
reivilo "reset w Międzyzdrojach" OK
kier1958 "Wypoczynek w Rowach " Odrzucone
engel "Bronisławów mój pierwszy raz" Odrzucone
Ilios "Greckie lato" OK
Marzenka "Niestrudzony wędrowiec..." Odrzucone
leszek "natura" OK
Naturysta Bydgoszcz "Wspomnienia lata" Odrzucone
Tajemniczy Don Pedro "Dawno temu w Dębkach" OK
NaturystaBydgoszcz "nagie lato" Odrzucone
JoeMonster "Rzezba" OK
JerzyP "Z wyprawy do wód ciepłych" OK

Regulamin konkursu "Wakacje naturystów":

1. Przysyłanie prac konkursowych jest jednocześnie oświadczeniem biorącego udział w konkursie uczestnika że posiada pełne prawa autorskie do nadesłanych fotografii, posiada zgodę modela/modeli na publikację ich wizerunku i na nim spoczywa odpowiedzialność wynikająca z ustawy o prawie autorskim. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu żadna z nadesłanych prac nie może znajdować się Galerii NNS
2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać wyłącznie jedną pracę, zawierającą maksymalnie 3 fotografie o rozmiarach nie mniejszych niż 2272 x 1704 (min 4 Mpix matryca). Dopuszczalny format to jpg. Wielkość każdego pliku nie powinna być większa niż 12 MB. W konkursowych fotografiach EXIF nie może być modyfikowany
3. Każdy uczestnik wraz z nadesłanymi pracami obiera sobie godło pod którym będzie występował jako autor, oraz określa tytuł pracy - wspólny dla wszystkich nadesłanych fotografii. Jeśli biorący udział w konkursie ma konto w Galerii NNS lub na Forum NNS, przyjęte godło musi znacząco różnić się od nicku na Forum/Galerii. Prace bez podanego godła autora zostaną odrzucone.
4. Nadesłanie prac oznacza zgodę na ich wykorzystanie i publikację w serwisie NNS. Godło autora zostanie wstawione do prac przez zespół NNS. 
5. Tematyka prac musi dotyczyć naturyzmu. Zdjęcia nie spełniające tego warunku lub skopiowane z sieci zostaną odrzucone, również prace o charakterze erotycznym oraz robione z ukrycia nie będą akceptowane. W przypadku podejrzenia że nadesłane prace są skopiowane z sieci, organizator konkursu ma prawo zażądać dodatkowej weryfikacji fotograficznej w celu potwierdzenia ich oryginalności. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanych prac podjęta przez zespół NNS jest ostateczna.
6. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30 wrzesień 2017
7. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną pokazane w serwisie NNS w ciągu 5 dni od daty zakończenia przyjmowania prac. W dniu publikacji zostanie uruchomiony system, pozwalający na oddawanie przez odwiedzających głosów na prace konkursowe. System weryfikuje oddawane głosy, a w przypadku stwierdzenia prób oszustwa, praca zostanie zdyskwalifikowana.
8. Praca która uzyska najwięcej punktów konkursowych otrzyma tytuł Nagrody Publiczności. I miejsce, czyli Nagrodę Główną otrzyma praca wybrana decyzją jury. Jury ma możliwość przyznania dodatkowo wyróżnienia dla jednej pracy. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody Głównej lub wyróżnienia w przypadku gdy poziom nadesłanych prac będzie zbyt niski.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 października. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości kilka dni po rozstrzygnięciu.
10. Nagrodą w konkursie za zajęcie pierwszego miejsca jest czapeczka z logo NNS.