Nostalgia - Konkurs fotograficzny 2020

Tegoroczne wakacje będą się całkowicie różnić od tych z poprzednich lat, tych jakie dobrze pamiętamy. W przyszłym roku na pewno będzie lepiej, a teraz rozpoczynamy już 17 edycję konkursu fotograficznego pod tytułem: "Nostalgia". Powspominajmy stare, dobre czasy. Na pewno w szufladach macie dużo zdjęć, które tylko czekają na zaprezentowanie ich szerszej publiczności.

Za zajęcie pierwszego miejsca, oprócz satysfakcji zwycięzcy, nagrodą jest miesięczny dostęp do klubu NNS.
Autor Tytuł Status
KamperNaturyści "Naturist Camp Valalta*****" OK
Tom "Piaski" Odrzucone - Dubel, reg. pkt. 2
Deemm "Chałupy" Odrzucone - regulamin, pkt 1, 3
Zakróliczona "Ustronie" Odrzucone - regulamin, pkt. 1 i 2
ozki "nostalgia o wschodzie" OK
Kot "WSPOMNIENIA " Odrzucone - Regulamin, pkt. 5
Tom "Dawno " OK
korsak "zdjęcia z plaży - Chorwacja" Odrzucone - Regulamin, pkt. 1 i 2
Łebskie.wakacje "Łeba 2014" OK

Regulamin konkursu "Nostalgia":

1. Przysyłanie prac konkursowych jest jednocześnie oświadczeniem biorącego udział w konkursie uczestnika, że posiada pełne prawa autorskie do nadesłanych fotografii, posiada zgodę modela/modeli na publikację ich wizerunku i na nim spoczywa odpowiedzialność wynikająca z ustawy o prawie autorskim. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, żadna z nadesłanych prac nie może znajdować się ani w Galerii NNS, ani w galerii Forum NNS, jak również w profilu użytkownika Forum NNS.
2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać wyłącznie jedną pracę, zawierającą maksymalnie 3 fotografie o rozmiarach nie mniejszych niż 2272 x 1704 (min 4 Mpix matryca). Dopuszczalny format to jpg. Wielkość każdego pliku nie powinna być większa niż 12 MB. W konkursowych fotografiach EXIF nie może być modyfikowany. W przypadku wysłania dwóch i więcej prac, do konkursu zostanie zakwalifikowana praca spełniająca wymogi regulaminu, nadesłana jako ostatnia.
3. Każdy uczestnik wraz z nadesłanymi pracami, obiera sobie godło pod którym będzie występował jako autor, oraz określa tytuł pracy - wspólny dla wszystkich nadesłanych fotografii. Jeśli biorący udział w konkursie ma konto w Galerii NNS lub na Forum NNS, przyjęte godło musi znacząco różnić się od nicku na Forum/Galerii. Prace bez podanego godła autora zostaną odrzucone.
4. Nadesłanie prac oznacza zgodę na ich wykorzystanie i publikację w serwisie NNS. Godło autora zostanie wstawione do prac przez zespół NNS. 
5. Tematyka prac musi dotyczyć naturyzmu. Zdjęcia nie spełniające tego warunku lub skopiowane z sieci zostaną odrzucone, również prace o charakterze erotycznym, oraz robione z ukrycia nie będą akceptowane. W przypadku podejrzenia że nadesłane prace są skopiowane z sieci, organizator konkursu ma prawo zażądać dodatkowej weryfikacji fotograficznej, w celu potwierdzenia ich oryginalności. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanych prac, podjęta przez zespół NNS jest ostateczna. Po odrzuceniu pracy, uczestnik może ponownie przesłać nowe prace, spełniające wymogi regulaminu.
6. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30 wrzesień 2020
7. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną pokazane w serwisie NNS w ciągu 5 dni od daty zakończenia przyjmowania prac. W dniu publikacji zostanie uruchomiony system, pozwalający na oddawanie przez odwiedzających głosów na prace konkursowe. System weryfikuje oddawane głosy, a w przypadku stwierdzenia prób oszustwa, praca zostanie zdyskwalifikowana.
8. Praca która uzyska najwięcej punktów konkursowych, otrzyma tytuł Nagrody Publiczności. I miejsce, czyli Nagrodę Główną otrzyma praca wybrana decyzją jury. Jury ma możliwość przyznania dodatkowo wyróżnienia dla jednej pracy, jednocześnie zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody Głównej lub wyróżnienia, w przypadku gdy poziom nadesłanych prac będzie zbyt niski.
9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz zakończenie głosowania nastąpi w dniu 30 października 2020. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości kilka dni po rozstrzygnięciu.
10. Nagrodą w konkursie za zajęcie pierwszego miejsca jest miesięczny dostęp do klubu NNS.