Konkurs fotograficzny 2019 - wyniki


Po małym opóźnieniu, spowodowanym koniecznością usunięcia głosów tych użytkowników, którzy postanowili wielokrotnie dać maksymalną ocenę pewnym pracom a innym z kolei minimalną, mamy już wyniki konkursu. Jedna praca została zdyskwalifikowana z powodu naruszenia prawa autorskich - zdjęcia były skopiowane z internetu.

WYNIKI KONKURSU "NASZE PLAŻE"
Nagrodę główną ostatniej edycji konkursu otrzymuje praca autora występującego pod nickiem cog, praca bez tytułu. Praca ta otrzymała również nagrodę publiczności.

Gratulujemy zwycięzcy!

Prace konkursowe pokazane są w kolejności uzyskanych wyników głosowania.Konkurs fotograficzny NNS
cog - bez tytułu
Doskonałe 62.78 % (113)
Bardzo dobre 28.33 % (51)
Dobre 6.11 % (11)
Przeciętne 2.22 % (4)
Słabe 0.56 % (1)

Oddane głosy: 180
 


Głosy: 180
Średnia (0..8): 7.011
Suma punktów konkursowych: 1262
Wynik konkursowy : 63.1

Konkurs fotograficzny NNS
Ogarek - "Strumyk"
Doskonałe 24.11 % (34)
Bardzo dobre 41.84 % (59)
Dobre 29.08 % (41)
Przeciętne 4.26 % (6)
Słabe 0.71 % (1)

Oddane głosy: 141
 


Głosy: 141
Średnia (0..8): 5.688
Suma punktów konkursowych: 802
Wynik konkursowy : 40.1

Konkurs fotograficzny NNS
ParTAR - "DĘBKI 2019"
Doskonałe 12.86 % (18)
Bardzo dobre 37.86 % (53)
Dobre 35.00 % (49)
Przeciętne 13.57 % (19)
Słabe 0.71 % (1)

Oddane głosy: 140
 


Głosy: 140
Średnia (0..8): 4.971
Suma punktów konkursowych: 696
Wynik konkursowy : 34.8

Konkurs fotograficzny NNS
Polska - "Chałupy 2019"
Doskonałe 22.30 % (31)
Bardzo dobre 24.46 % (34)
Dobre 24.46 % (34)
Przeciętne 21.58 % (30)
Słabe 7.19 % (10)

Oddane głosy: 139
 


Głosy: 139
Średnia (0..8): 4.662
Suma punktów konkursowych: 648
Wynik konkursowy : 32.4Konkurs fotograficzny NNS
more - "Charco del Palo"
Doskonałe 6.60 % (7)
Bardzo dobre 11.32 % (12)
Dobre 41.51 % (44)
Przeciętne 37.74 % (40)
Słabe 2.83 % (3)

Oddane głosy: 106
 


Głosy: 106
Średnia (0..8): 3.623
Suma punktów konkursowych: 384
Wynik konkursowy : 19.2Konkurs fotograficzny NNS
janko - "joga na plaży"
Doskonałe 1.01 % (1)
Bardzo dobre 7.07 % (7)
Dobre 21.21 % (21)
Przeciętne 29.29 % (29)
Słabe 41.41 % (41)

Oddane głosy: 99
 


Głosy: 99
Średnia (0..8): 1.939
Suma punktów konkursowych: 192
Wynik konkursowy : 9.6Konkurs fotograficzny NNS
Grzegorz - "Nad rzeką Supraśl,na łące"
Doskonałe 2.02 % (2)
Bardzo dobre 6.06 % (6)
Dobre 15.15 % (15)
Przeciętne 27.27 % (27)
Słabe 49.49 % (49)

Oddane głosy: 99
 


Głosy: 99
Średnia (0..8): 1.677
Suma punktów konkursowych: 166
Wynik konkursowy : 8.3


Podsumowanie
Wynik Głosy
cog 63.1 180
Ogarek 40.1 141
ParTAR 34.8 140
Polska 32.4 139
more 19.2 106
janko 9.6 99
Grzegorz 8.3 99


Jak obliczono głosy?
Do obliczenia wyniku głosowania została przyjęta następująca punktacja:

Doskonałe - 8 pkt
Bardzo dobre - 6 pkt
Dobre - 4 pkt
Przeciętne - 2 pkt
Słabe - 0 pkt

Ilość punktów które otrzymała każda praca jest sumą iloczynów oddanych głosów i odpowiadającej im punktacji. Ostateczny wynik konkursowy jest sumą punktów podzieloną przez sumę wartości punktów (20) - średnia ważona.

Regulamin konkursu "Nasze plaże":

1. Przysyłanie prac konkursowych jest jednocześnie oświadczeniem biorącego udział w konkursie uczestnika, że posiada pełne prawa autorskie do nadesłanych fotografii, posiada zgodę modela/modeli na publikację ich wizerunku i na nim spoczywa odpowiedzialność wynikająca z ustawy o prawie autorskim. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, żadna z nadesłanych prac nie może znajdować się ani w Galerii NNS, ani w galerii Forum NNS, jak również w profilu użytkownika Forum NNS.
2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać wyłącznie jedną pracę, zawierającą maksymalnie 3 fotografie o rozmiarach nie mniejszych niż 2272 x 1704 (min 4 Mpix matryca). Dopuszczalny format to jpg. Wielkość każdego pliku nie powinna być większa niż 12 MB. W konkursowych fotografiach EXIF nie może być modyfikowany
3. Każdy uczestnik wraz z nadesłanymi pracami, obiera sobie godło pod którym będzie występował jako autor, oraz określa tytuł pracy - wspólny dla wszystkich nadesłanych fotografii. Jeśli biorący udział w konkursie ma konto w Galerii NNS lub na Forum NNS, przyjęte godło musi znacząco różnić się od nicku na Forum/Galerii. Prace bez podanego godła autora zostaną odrzucone.
4. Nadesłanie prac oznacza zgodę na ich wykorzystanie i publikację w serwisie NNS. Godło autora zostanie wstawione do prac przez zespół NNS. 
5. Tematyka prac musi dotyczyć naturyzmu. Zdjęcia nie spełniające tego warunku lub skopiowane z sieci zostaną odrzucone, również prace o charakterze erotycznym, oraz robione z ukrycia nie będą akceptowane. W przypadku podejrzenia że nadesłane prace są skopiowane z sieci, organizator konkursu ma prawo zażądać dodatkowej weryfikacji fotograficznej, w celu potwierdzenia ich oryginalności. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanych prac, podjęta przez zespół NNS jest ostateczna. Po odrzuceniu pracy, uczestnik może ponownie przesłać nowe prace, spełniające wymogi regulaminu.
6. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30 wrzesień 2019
7. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną pokazane w serwisie NNS w ciągu 5 dni od daty zakończenia przyjmowania prac. W dniu publikacji zostanie uruchomiony system, pozwalający na oddawanie przez odwiedzających głosów na prace konkursowe. System weryfikuje oddawane głosy, a w przypadku stwierdzenia prób oszustwa, praca zostanie zdyskwalifikowana.
8. Praca która uzyska najwięcej punktów konkursowych, otrzyma tytuł Nagrody Publiczności. I miejsce, czyli Nagrodę Główną otrzyma praca wybrana decyzją jury. Jury ma możliwość przyznania dodatkowo wyróżnienia dla jednej pracy, jednocześnie zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody Głównej lub wyróżnienia, w przypadku gdy poziom nadesłanych prac będzie zbyt niski.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 października 2019. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości kilka dni po rozstrzygnięciu.
10. Nagrodą w konkursie za zajęcie pierwszego miejsca jest miesięczny dostęp do klubu NNS.