My, naturyści - Konkurs fotograficzny 2021
Wyniki konkursu 2021 - "My, naturyści"


Na konkurs nadesłano zaledwie cztery prace. Dwie z nich, autorstwa COG oraz Grzegorz, są w istocie kalkami prac nadesłanych przez tych autorów w poprzednich konkursach. Praca autorstwa zwariowani_naturyści jest ładna i dobrze wykonana, ale.. tak jak zresztą w innych pracach, zabrakło w niej ducha naturystycznego - to po prostu są dobre akty. W ostatniej pracy, najbliższej założeniom naturyzmu niestety widać brak spójnej koncepcji.

W tej sytuacji jury zdecydowało nie przyznawać nagrody głównej, natomiast wyróżnić pracę "...upalne lato 2021..." autorstwa San River tygodniowym dostępem do klubu NNS.
Nagrodę publiczności otrzymała praca COG.

Prace konkursowe pokazane są w kolejności uzyskanych wyników głosowania.Konkurs fotograficzny NNS
San River - "...upalne lato 2021..."
Doskonałe 34.68 % (43)
Bardzo dobre 25.00 % (31)
Dobre 28.23 % (35)
Przeciętne 10.48 % (13)
Słabe 1.61 % (2)

Oddane głosy: 124
 Konkurs fotograficzny NNS
COG - "Rowy i Zante 2021"
Doskonałe 69.01 % (98)
Bardzo dobre 21.13 % (30)
Dobre 5.63 % (8)
Przeciętne 2.82 % (4)
Słabe 1.41 % (2)

Oddane głosy: 142
 Konkurs fotograficzny NNS
zwariowani_naturyści - "Nasze wakacje z naturą"
Doskonałe 31.75 % (40)
Bardzo dobre 27.78 % (35)
Dobre 26.19 % (33)
Przeciętne 12.70 % (16)
Słabe 1.59 % (2)

Oddane głosy: 126
 Konkurs fotograficzny NNS
Grzegorz - "Nad rzeką Supraśl"
Doskonałe 7.84 % (8)
Bardzo dobre 3.92 % (4)
Dobre 19.61 % (20)
Przeciętne 32.35 % (33)
Słabe 36.27 % (37)

Oddane głosy: 102
 


Jak obliczono głosy?
Do obliczenia wyniku głosowania została przyjęta następująca punktacja:

Doskonałe - 8 pkt
Bardzo dobre - 6 pkt
Dobre - 4 pkt
Przeciętne - 2 pkt
Słabe - 0 pkt

Ilość punktów które otrzymała każda praca jest sumą iloczynów oddanych głosów i odpowiadającej im punktacji. Ostateczny wynik konkursowy jest sumą punktów podzieloną przez sumę wartości punktów (20) - średnia ważona.


Podsumowanie
Wynik Głosy
COG 50.2 142
San River 34.8 124
zwariowani_naturyści 34.7 126
Grzegorz 11.7 102


Regulamin konkursu "My, naturyści":

1. Przysyłanie prac konkursowych jest jednocześnie oświadczeniem biorącego udział w konkursie uczestnika, że posiada pełne prawa autorskie do nadesłanych fotografii, posiada zgodę modela/modeli na publikację ich wizerunku i na nim spoczywa odpowiedzialność wynikająca z ustawy o prawie autorskim. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, żadna z nadesłanych prac nie może znajdować się ani w Galerii NNS, ani w galerii Forum NNS, jak również w profilu użytkownika Forum NNS.
2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać wyłącznie jedną pracę, zawierającą maksymalnie 3 fotografie o rozmiarach nie mniejszych niż 2272 x 1704 (min 4 Mpix matryca). Dopuszczalny format to jpg. Wielkość każdego pliku nie powinna być większa niż 12 MB. W konkursowych fotografiach EXIF nie może być modyfikowany. W przypadku wysłania dwóch i więcej prac, do konkursu zostanie zakwalifikowana praca spełniająca wymogi regulaminu, nadesłana jako ostatnia.
3. Każdy uczestnik wraz z nadesłanymi pracami, obiera sobie godło pod którym będzie występował jako autor, oraz określa tytuł pracy - wspólny dla wszystkich nadesłanych fotografii. Jeśli biorący udział w konkursie ma konto w Galerii NNS lub na Forum NNS, przyjęte godło musi znacząco różnić się od nicku na Forum/Galerii. Prace bez podanego godła autora zostaną odrzucone.
4. Nadesłanie prac oznacza zgodę na ich wykorzystanie i publikację w serwisie NNS. Godło autora zostanie wstawione do prac przez zespół NNS. 
5. Tematyka prac musi dotyczyć naturyzmu. Zdjęcia nie spełniające tego warunku lub skopiowane z sieci zostaną odrzucone, również prace o charakterze erotycznym, oraz robione z ukrycia nie będą akceptowane. W przypadku podejrzenia że nadesłane prace są skopiowane z sieci, organizator konkursu ma prawo zażądać dodatkowej weryfikacji fotograficznej, w celu potwierdzenia ich oryginalności. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanych prac, podjęta przez zespół NNS jest ostateczna. Po odrzuceniu pracy, uczestnik może ponownie przesłać nowe prace, spełniające wymogi regulaminu.
6. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30 wrzesień 2021
7. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną pokazane w serwisie NNS w ciągu 2 dni od daty zakończenia przyjmowania prac. W dniu publikacji zostanie uruchomiony system, pozwalający na oddawanie przez odwiedzających głosów na prace konkursowe. System weryfikuje oddawane głosy, a w przypadku stwierdzenia prób oszustwa, praca zostanie zdyskwalifikowana.
8. Praca która uzyska najwięcej punktów konkursowych, otrzyma tytuł Nagrody Publiczności. I miejsce, czyli Nagrodę Główną otrzyma praca wybrana decyzją jury. Jury ma możliwość przyznania dodatkowo wyróżnienia dla jednej pracy, jednocześnie zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody Głównej lub wyróżnienia, w przypadku gdy poziom nadesłanych prac będzie zbyt niski.
9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz zakończenie głosowania nastąpi w dniu 30 października 2021. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 7 listopada.
10. Nagrodą w konkursie za zajęcie pierwszego miejsca jest miesięczny dostęp do klubu NNS.