Konkurs fotograficzny 2020 - wynikiPo weryfikacji oraz odrzuceniu niezgodnych z regulaminem głosowań, mamy już wyniki konkursu.

WYNIKI KONKURSU "NOSTALGIA"

Nagrodę główną tej edycji konkursu otrzymuje praca autorstwa Łebskie.wakacje pod tytułem "Łeba 2014".

Tytuł Nagrody publiczności otrzymuje COG, za zdjęcia bez tytułu, podkreślić jednak należy, że różnica pomiędzy zwycięzcą tej kategorii a drugą pracą, była naprawdę minimalna.

Na wyróżnienie zasługuje praca zatytułowana "...wspomnienia - Bułgaria 1989", nadesłana przez uczestnika Forest, w której rzeczywiście widać nostalgię - motyw przewodni tegorocznego konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom!

Prace konkursowe pokazane są w kolejności uzyskanych wyników.Konkurs fotograficzny NNS
Łebskie.wakacje - "Łeba 2014"
Doskonałe 42.86 % (75)
Bardzo dobre 34.29 % (60)
Dobre 20.00 % (35)
Przeciętne 2.86 % (5)
Słabe 0.00 % (0)

Oddane głosy: 175
 


Głosy: 175
Średnia (0..8): 6.343
Suma punktów konkursowych: 1110
Wynik konkursowy : 55.5

Konkurs fotograficzny NNS
COG - bez tytułu
Doskonałe 50.29 % (88)
Bardzo dobre 30.29 % (53)
Dobre 14.86 % (26)
Przeciętne 3.43 % (6)
Słabe 1.14 % (2)

Oddane głosy: 175
 


Głosy: 175
Średnia (0..8): 6.503
Suma punktów konkursowych: 1138
Wynik konkursowy : 56.9

Jak obliczono głosy?
Do obliczenia wyniku głosowania została przyjęta następująca punktacja:

Doskonałe - 8 pkt
Bardzo dobre - 6 pkt
Dobre - 4 pkt
Przeciętne - 2 pkt
Słabe - 0 pkt

Ilość punktów które otrzymała każda praca jest sumą iloczynów oddanych głosów i odpowiadającej im punktacji. Ostateczny wynik konkursowy jest sumą punktów podzieloną przez sumę wartości punktów (20) - średnia ważona.


Regulamin konkursu "Nostalgia":

1. Przysyłanie prac konkursowych jest jednocześnie oświadczeniem biorącego udział w konkursie uczestnika, że posiada pełne prawa autorskie do nadesłanych fotografii, posiada zgodę modela/modeli na publikację ich wizerunku i na nim spoczywa odpowiedzialność wynikająca z ustawy o prawie autorskim. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, żadna z nadesłanych prac nie może znajdować się ani w Galerii NNS, ani w galerii Forum NNS, jak również w profilu użytkownika Forum NNS.
2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać wyłącznie jedną pracę, zawierającą maksymalnie 3 fotografie o rozmiarach nie mniejszych niż 2272 x 1704 (min 4 Mpix matryca). Dopuszczalny format to jpg. Wielkość każdego pliku nie powinna być większa niż 12 MB. W konkursowych fotografiach EXIF nie może być modyfikowany. W przypadku wysłania dwóch i więcej prac, do konkursu zostanie zakwalifikowana praca spełniająca wymogi regulaminu, nadesłana jako ostatnia.
3. Każdy uczestnik wraz z nadesłanymi pracami, obiera sobie godło pod którym będzie występował jako autor, oraz określa tytuł pracy - wspólny dla wszystkich nadesłanych fotografii. Jeśli biorący udział w konkursie ma konto w Galerii NNS lub na Forum NNS, przyjęte godło musi znacząco różnić się od nicku na Forum/Galerii. Prace bez podanego godła autora zostaną odrzucone.
4. Nadesłanie prac oznacza zgodę na ich wykorzystanie i publikację w serwisie NNS. Godło autora zostanie wstawione do prac przez zespół NNS. 
5. Tematyka prac musi dotyczyć naturyzmu. Zdjęcia nie spełniające tego warunku lub skopiowane z sieci zostaną odrzucone, również prace o charakterze erotycznym, oraz robione z ukrycia nie będą akceptowane. W przypadku podejrzenia że nadesłane prace są skopiowane z sieci, organizator konkursu ma prawo zażądać dodatkowej weryfikacji fotograficznej, w celu potwierdzenia ich oryginalności. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanych prac, podjęta przez zespół NNS jest ostateczna. Po odrzuceniu pracy, uczestnik może ponownie przesłać nowe prace, spełniające wymogi regulaminu.
6. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30 wrzesień 2020
7. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną pokazane w serwisie NNS w ciągu 2 dni od daty zakończenia przyjmowania prac. W dniu publikacji zostanie uruchomiony system, pozwalający na oddawanie przez odwiedzających głosów na prace konkursowe. System weryfikuje oddawane głosy, a w przypadku stwierdzenia prób oszustwa, praca zostanie zdyskwalifikowana.
8. Praca która uzyska najwięcej punktów konkursowych, otrzyma tytuł Nagrody Publiczności. I miejsce, czyli Nagrodę Główną otrzyma praca wybrana decyzją jury. Jury ma możliwość przyznania dodatkowo wyróżnienia dla jednej pracy, jednocześnie zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody Głównej lub wyróżnienia, w przypadku gdy poziom nadesłanych prac będzie zbyt niski.
9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz zakończenie głosowania nastąpi w dniu 30 października 2020. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 7 listopada.
10. Nagrodą w konkursie za zajęcie pierwszego miejsca jest miesięczny dostęp do klubu NNS.

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Musisz potwiedzić że jesteś człowiekiem, a nie skryptem komputerowym.